Panel ve Sempozyumlar

Toplumumuz için önem arzettiğine inandığımız, üzerinde detaylıca çalışılması, birden fazla uzmanın görüşünden faydalanmamız gereken durumlarda İzmir Türk Ocağı olarak halka açık ve ücretsiz panel ve sempozyumlar tertip ediyoruz.